”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“


 

 

 

 

 

 

 

 

 


BORAVAK U UKRAJINI

Dobijanje dozvole za stalni boravak za strance i osobe bez državljanstva

Osnova za dobijanje dozvole za stalni boravak
Dobijanje dozvole na imigraciju, stalni boravak u Ukrajini

Kako dobiti dozvolu

  • Prikupiti neobhodnu dokumentaciju
  • Obratiti se teritorijalnoj jedinici Državne migracione službe Ukrajine
  • Predati zahtjev sa pasošem i ostalim potrebnim dokumentima
  • Preuzeti potvrdu u teritorijalnoj jeidnici Državne migracione službe Ukrajine

Troškovi dobijanja dozvole
Usluga dobijanja dozvole  - 447,46 UAH
Državna taksa – 34 UAH
Administrativna taksa  - 340 UAH

Uslovi za oslobađanje od plaćanja državnih taksi
Građani, koji spadaju u kategoriju povrijeđenih od posljedica černobilske katastrofe
Invalidi rata i porodice vojnih lica (partizana), koji su poginuli ili nestali
Invalidi I i II grupe

Predaja zahtjeva
Lično
Potrebna dokumenta

Zahjtev

Pasoš stranca ili dokument, koji potvrđuje identitet osobe bez državljanstva (na pregled) i kopija
Prevod pasoša na ukrajinski jezik, ili dokumenta koji potvrđuje identitet osobe bez državljanstvam, pri tom ovjeren
Kopija rješenja o izdavanju dozvole ne imigraciju
Dokaz o uplati državnih taksi, ili dokument koji potvrđuje pravo na oslobođenje plaćanja taksi
Dokaz o uplati na ime usluge dobijanja dozvole
Četiri (4) fotografije dimenzija 3,5cmx4,5cm
Kopija potvrde izdate od strane poreskog organa o dobijenom identifikacionom broju (u slučaju postojanja)

Period rješavanja zahtjeva
Tokom sedam dana

Zakonski akti koji regulišu izdavanje dozvola

  • Zakon Ukrajine o imigraciji
  • Procedura za obradu prijava za izdavanje dozvola na imigraciju i njihovog ukidanja, sprovođenje odluka Kabineta Ministara Ukrajine № 1983 od 26.12.2002 (sa izmjenama i dopunama)
  • Spisak platnih usluga odjeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova i Državne migracione službe, i iznosi uplata za njihovo pružanje, utvrđeni odlukom Kabineta Ministara Ukrajine od 04.06.2007 № 795
Procedura izrade i izdavanja dozvole za stalni boravak,  dozvola za privremeni boravak, odobren odlukom Kabinera Ministara Ukrajinie od 28.03.2012. № 251
Naredba Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine od 15 jula 2013 godine № 681 o odobrenju Privremene procedure za rješavanje zahtjeva za dobijanje dozvole za stalni boravak u Ukrajini i dozvole za privremeni boravak u Ukrajini.

 

Predrag Milović

Počasni konzul Ukrajine
u Crnoj Gori