”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“


 

 

 

 

 

 

 

 

 


POSAO U UKRAJINI


Zapošljavanje stranaca i osoba bez državljanstva


Prema Ustavu Ukrajine, stranci i osobe bez državljanstva, koji borave u Ukrajini na legalnoj osnovi, uživaju ista prava i slobode, i nosioci su obaveza kao građani Ukrajine, uz izuzetke utvrđene Ustavom, Zakonima ili međunarodnim dogovorima Ukrajine.
Ova garancija se odnosi i na pravo zapošljavanja stranaca i osoba bez državljanstva.

Zakon o radu Ukrajine predviđa, između  ostalog, da se radni odnos stranaca koji rade u ukrajinskim preduzećima, ustanovama  i organizacijama, reguliše Zakonom države u kojoj se lice zapošljava i međunarodnim sprazumima Ukrajine.

Zakon Ukrajine o pravnom statusu stranaca i osoba bez državljanstva predviđa da stranci i lica bez državljanstva sa stalnim prebivalištem u Ukrajini, kao i  osobe sa dodijeljenim izbjegličkim statusom, imaju pravo na rad u preduzećima, ustanovama  i organizacijama, na osnovu i na način propisan za državljane Ukrajine.

Treba napomenuti da je dokument kojim se potvrđuje pravo stranca ili osobe bez državljanstva na stalni boravak u Ukrajini – dozvola za stalni boravak, a sertifikat koji potvrđuje status izbjeglice – potvrda izbjeglice.

Dakle, strani državljani podliježu svim pravima i obavezama koji proističu iz Zakona o radu Ukrajine, ako međunarodnim sporazumima nije predviđeno drugačije.
Takođe treba napomenuti, da je Zakonom  o zapošljavanju Ukrajine, predviđena specifika zapošljavanja stranaca i osoba bez državljanstva.

Članom 8 ovog Zakona predviđeno je da poslodavci imaju pravo na zapošljavanje stranca i osoba bez državljanstva, na osnovu ugovora o radu, samo u slučaju da poslodavac posjeduje dozvolu Državnog zavoda za zapošljavanje o zapošljavanju stranaca i osoba bez državljanstva, ako nije drugačije predviđeno međunarodnim sporazumima, ratifikovanim od strane Parlamenta Ukrajine.

Procedura izdavanja, produžavanja i poništavanja radnih dozvola za strance i osobe bez državljanstva, je odobrne od strane Kabineta Ministara Ukrajine, od 08.04.2009. № 322

Ovom procedurom definisan je postupak izdavanja, produžavanja i poništavanja radnih dozvola za strance i osobe bez državljanstva. Dokumenta potrebna za dobijanje dozvole za strance prikuplja i predaje poslodavac koji zapošljava stranca.

 

 

Predrag Milović

Počasni konzul Ukrajine
u Crnoj Gori