”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“


 

 

 

 

 

 

 

 

 


SPOLJNOPOLITIČKI PRIORITETI

Strateški cilj spoljne politike Ukrajine - evropske i evroatlantske integracije, formiranje strateških partnerstava sa Evropskom Unijom, SAD, saradnjia sa članicama Zajednice nezavisnih država (ZND), aktivno uključivanje u programe UN i druge međunarodne organizacije kako bi se osiguralo njeno efikasno učešće na globalnoj sceni, uz maksimalnu zaštitu nacionalnih interesa i jačajnje regionalne uloge.
U spoljnoj politici Ukrajine postoji niz prioriteta.

Evropska integracija

Evropske integracije su ključni prioritet, koji obuhvata čitav kompleks unutrašnjih i spoljnih ciljeva Ukrajine, zarad približavanja Evropskoj Uniji i stvaranje neophodnih uslova za ulazak u EU. Diplomatska podrška završetka procesa ulaska Ukrajine u Svjetsku trgovinsku organzaciju (16.05.2008), je bila od vitalne važnosti na putu evropskih integracija. Nakon toga, 2006. godine, Ukrajini je predložen početak prve etape integracija u EU, stvaranjem zone slobodne trgovine.

Odnosi Ukrajina – NATO

Odnosi Ukrajine i NATO-a počivaju na zaštiti interesa bezbjednosti, učestvovanju u stvaranju euro-atlantskog područja stabilnosti i bezbjednosti, postepenoj integraciji Ukrajine u NATO. Da bi se ovaj cilj postigao, potrebno je koristiti mehanizme saradnje sa NATO-om, uključujući i Akcioni plan i godišnji Plan ciljeva (od 2005 -  u okviru intenziviranih dijaloga).

Razvoj bilateralnih odnosa

Na bilateralnom nivou, Ukrajina se trudi da iskoristi sve potencijale strateškog partnerstva na bazi uzajamnih interesa i zajedničkog pristupa u odnosima sa SAD, Rusijom i Poljskom. Takođe se trudi da postigne i održava dobre odnose sa susjednim državama, poštovanjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Ukrajina će nastaviti promociju evropskih vrijednosti u regionu, uključujući i aktivno učešće u rješavanju sukoba.

Učešće u međunarodnim organizacijama

Ukrajina vodi aktivnu multilateralnu politiku u okviru globalnih i regionalnih organizacija. Učešće u UN ima za cilj, prije svega, promociju interesa Ukrajine u donošenju najvažnijih odluka za međunarodnu zajednicu. Aktivnosti u okviru OEBS-a će ostati važan faktor u produbljivanju i širenju regionalne i globalne stabilnosti i bezbjednosti.

Razvoj trgovine
Važan prioritet za strateške interese Ukrajine je širenje ekonomskog prisustva, kako na tradicionalnim, tako i na novim tržištima za ukrajinsku robu i usluge na Bliskom Istoku, u Latinskoj Americi, Aziji i Africi.

Zaštita prava Ukrajinaca

Stalni prioritet spoljne politike i diplomatsko-konzularne mreže Ukrajine je zaštita njenih građana u inostranstvu i obezbjeđivanja prava ukrajinske dijaspore.
 

 

Predrag Milović

Počasni konzul Ukrajine
u Crnoj Gori