”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“


 

 

 

 

 

 

 

 

 


MLADI I SPORT

Dana 13. juna 2013. godine tokom zvanične posjete premijera Crne Gore Mila Đukanovića, ministar omladine i sporta Ukrajine Ravilj Safiuljin i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović, potpisali su Sporazum o saradnji u oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i omladinske politike između Ministarstva omladine i sporta Ukrajine i Ministarstva prosvjete Crne Gore.
Cilj Sporazuma je obezbjeđenje neophodnih pravnih uslova za razvoj bilateralnih ukrajinsko-crnogorskih odnosa u oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i omladinske politike, preko centralnih organa izvršne vlasti, međunarodnih nevladinih omladinskih organizacija i nevladinih sportskih organizacija. Ovim dokumentom je predviđen mehanizam saradnje u pomenutim oblastima.
U skladu sa sadržinom ovog dokumenta, Sporazumom će biti uređeni ukrajinsko-crnogorski odnosi u oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i omladinske politike. Predviđeno je da se odnosi obezbjeđuju centralnim organima izvršne vlasti, državnim organima iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i omladinske politike Ukrajine i Crne Gore, a takođe međunarodnim nevladinim omladinskim organizacijama i nevladinim sportskim organizacijama. Razvoj odnosa i saradnja će biti omogućeni na osnovu direktno potpisanih sporazuma između centralnih organa izvršne vlasti i međunarodnim nevladinim omladinskim organizacijama i nevladinim sportskim organizacijama
Sporazum o saradnji je izrađen usljed potrebe za kreiranjem  normativno pravne baze za ukrajinsko-crnogorsku saradnju u oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i omladinske politike SPORAZUM
o saradnji u oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i omladinske politike između Ministarstva omladine i sporta Ukrajine i Ministarstva prosvjete Crne


Datum potpisivanja: 13.06.2013

Datum stupanja na snagu u  Ukrajini: 13.06.2013

Ministarstvo omladine i sporta Ukrajine i Ministarstvo prosvjete Crne Gore (u daljem tekstu: Strane),
vodeći se obostrnom željom za jačanje odnosa i razvoj prijateljskih odnosa između naroda država Strana,
izražavajući uvjerenost u to, da je, stvaranje tijesnih međusobnih odnosa u oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i omladinske politike doprinosi produbljivanju međusobnog razumijevanja između mladog pokoljenja Crne Gore i Ukrajine,


dogovorili su se o sljedećem:

Član 1
Strane, na zajedničkoj osnovi promovišu razvoj prijateljskih odnosa između omladinskih i sportskih organizacija država Strana, posebno putem susreta, programa razmjene i drugih oblika produbljivanja saradnje centralnih organa izvršne vlasti i nevladinih organizacija, koji posluju u oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i omladinske politike (u daljem tekstu: organizacije-partneri).
Član 2
Strane će promovisati razvoj direktnih odnosa između organizacija-partnera na svim nivoima, čija je saradnja u skladu sa ciljevima ovog Sporazuma, uključujući međusobne posjete delegacija i razmjenu informacija o pitanjima od zajedničkog interesa. U slučaju postizanja dogovora između organizacija, koje sarađuju, realizovaće se zajednički programi. Odgovornost za organizaciju i finansiranje obaveza koje se javljaju u realizaciji projekta, pripadaće organizacijama, koje ih sprovode.
Član 3
Strane će promovisati razvoj direktnih odnosa između istraživačkih ustanova i centara, koji se bave problemima mladih, fizičkog vaspitanja i sporta, uključujući sljedeće oblike saradnje:
- učešće naučnika i profesora u naučno-stručnim konferencijama, seminarima, simpozijumima, koji se održavaju u državama Stranama;
- razmjena naučnika u cilju držanja predavanja i konsultacija, organizacije zajedničkih istraživanja u svrhu specijalizacije i bolje kvalifikacije;
- razmjena posebne literature o pitanjima iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i omladinske politike.
Član 4
Strane stimulišu i podstiču predstavnike država Strana u sportskim i omladinskim zajedničkim događajima: festivalima, konferencijama, kampovima, simpozijumima, seminarima, izložbama, forumima, turnirima, programima razmjene volontera i drugim događajima, kao i razmjenu iskustava stručnjaka u oblasti omladinske i sportske politike, velikih dostignuća u sportu, sportu za sve, sportske medicine i anti-doping politike.
Član 5
Strane nesebično podstiču organizovane omladinske grupe, kao i predstavnike Strana, koji borave na teritoriji druge Strane, u okviru određenih zajedničkih programa i događaja.
Član 6
Strane obezbjeđuju razmjenu informacija o aktivistima omladisnkih organizacija i pokreta u njihovim državama, sportskim organizacijama i klubovima, aktivnostima vezanih za normativno-pravnu obezbijeđenost državne omladinske i sportske politike u Ukrajini i Crnoj Gori.
Član 7
Svi oblici aktivnosti, obuhvaćeni ovim Sporazumom, moraju odgovarati i realizovati se u skladu sa zakonodavstvom država Strana i finansirati se sredstvima predviđenim budžetima država Strana, kao i iz drugih izvora, koji nijesu zabranjeni zakonodavstvom država Strana.
Član 8
Odredbe iz ovog Sporazuma ne utiču na prava i obaveze Strana, koje proističu iz drugih međunarodnih dogovora, čiji su učesnici Ukrajina i Crna Gora.
Član 9
Razlike i sporovi koji proističu iz tumačenja ili primjene odredbi ovog Sporazuma, rješavaju se putem konsultacija i pregvora.
Član 10
Ovaj sporazum stupa na snagu na datum potpisivanja. Sporazum je zaključen na period od pet godina. Po isteku tog perioda, Sporazum se, automatski produžava na naredni petogodišnji period, ukoliko jedna od Strana ne obavijesti pisanim putem drugu Stranu o njegovom otkazivanju, najmanje šest mjeseci prije isteka roka važenja Sporazuma.

Potpisano u Kijevu, dana 13. juna 2013. godine, u dva originalna primjerka na ukrajinskom, crnogorskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako važeći.
U slučaju odstupanja u tumačenju odredbi ovog Sporazuma, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

(potpis)
Za Ministarstvo omladine i sporta Ukrajine
(potpis)
Za Ministarstvo prosvjete Crne Gore

 

 
 

 

 
 

 

Predrag Milović

Počasni konzul Ukrajine
u Crnoj Gori