Молодь і спорт

13 червня 2013 року під час офіційного візиту Прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича Міністр молоді та спорту України Равіль Сафіуллін та Міністр сільського господарства і розвитку територій Чорногорії Петар Іванович підписали Угоду про співробітництво в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти Чорногорії.
Метою Угоди є забезпечення необхідних правових умов для розвитку двосторонніх українсько-чорногорських зв’язків у галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту через центральні органи виконавчої влади, молодіжні громадські організації та громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування. Цим документом має бути закріплено практичний механізм співробітництва у вказаних сферах.
Відповідно до тексту документа Угода регламентуватиме українсько-чорногорські відносини в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту. Передбачено, що ці відносини здійснюватимуться через співробітництво центральних органів виконавчої влади, відповідальних за формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту в Україні та Чорногорії, а також молодіжних громадських організацій та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Розвиток зв’язків та співробітництво забезпечуватиметься на основі укладення прямих договорів між центральними органами виконавчої влади та молодіжними громадськими організаціями і громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування.
Угода про співробітництво розроблена з огляду на необхідність створення нормативно-правової бази українсько-чорногорського співробітництва в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту.

УГОДА
про співробітництво в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти Чорногорії


Дата підписання: 13.06.2013
Дата набрання чинності для України:
13.06.2013

Міністерство молоді та спорту України і Міністерство освіти Чорногорії (далі – Сторони),
керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини та розвивати дружні зв’язки між народами держав Сторін,
висловлюючи впевненість у тому, що створення тісних взаємних стосунків в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту сприяє поглибленню взаєморозуміння між представниками молодого покоління Чорногорії та України,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони на взаємній основі сприяють розвитку дружніх зв’язків між молодіжними та спортивними організаціями і структурами держав Сторін, зокрема шляхом організації зустрічей, обмінів та інших форм поглиблення співробітництва державних центральних органів виконавчої влади і громадських організацій, які діють у сфері молодіжної політики, фізичного виховання та спорту (далі – організації-партнери).
Стаття 2
Сторони сприяють розвитку безпосередніх зв’язків між організаціями-партнерами всіх рівнів, співробітництво яких відповідає цілям цієї Угоди, включаючи обміни делегаціями та інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес. У разі досягнення прямих домовленостей між організаціями, які співпрацюють, будуть реалізовуватися спільні програми. Організаційну та фінансову відповідальність за виконання зобов’язань, що випливають з програм, несуть ті організації, які їх здійснюють.
Стаття 3
Сторони сприяють розвитку безпосередніх зв’язків між дослідницькими установами та центрами, які займаються проблемами молоді, фізичного виховання і спорту, включаючи наступні форми співпраці:
- участь фахівців, викладачів у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, що проводяться в державах Сторін;
- обмін фахівцями для проведення лекцій та консультацій, організації спільних досліджень з метою поглиблення спеціалізації та підвищення кваліфікації;
- обмін спеціальною літературою з питань молодіжної політики, фізичного виховання і спорту.
Стаття 4
Сторони заохочують участь представників держав Сторін у спортивних і молодіжних двосторонніх заходах: фестивалях, конференціях, таборах, симпозіумах, семінарах, виставках, зустрічах, форумах, турнірах, програмах обміну волонтерами та інших заходах, а також обмін досвідом між фахівцями в галузі державної молодіжної та спортивної політики, спорту вищих досягнень, спорту для всіх, спортивної медицини та антидопінгової діяльності.
Стаття 5
Сторони всебічно сприяють організованим молодіжним групам, а також представникам Сторони, які перебувають на території держави іншої Сторони в рамках спільних програм та заходів.
Стаття 6
Сторони забезпечують обмін інформацією щодо діючих в їх державах молодіжних організацій та рухів, спортивних організацій та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості, діяльності відносно нормативно-правового забезпечення державної молодіжної та спортивної політики в Україні та Чорногорії.
Стаття 7
Усі види діяльності, які охоплені цією Угодою, мають відповідати та здійснюватись відповідно до законодавства держав Сторін та фінансуватися в межах коштів, які передбачаються в бюджетах держав Сторін, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Сторін.
Стаття 8
Положення цієї Угоди не впливають на права і зобов’язання Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Україна та Чорногорія.
Стаття 9
У разі виникнення спорів при тлумаченні чи застосуванні положень цієї Угоди Сторони вирішуватимуть їх шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 10
Ця Угода набирає чинності з дати підписання. Угода укладається на термін п’ять років. Якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі про свій намір припинити її дію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду, ця Угода буде вважатися продовженою на наступні п’ятирічні періоди.
Вчинено в м. Київ 13 червня 2013 року в двох примірниках, кожний українською, чорногорською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

(підпис)

За Міністерство молоді
та спорту України

(підпис)

За Міністерство освіти
Чорногорії

 

Предраг Мiловiч

Почесний консул України в Чорногорії