”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“


 

 

 

 

 

 

 

 

 


TURIZAM U UKRAJINI

Na web sajtu Ukrajinskog turističkog portala «Explore.ua» je dostupna turistička mapa Ukrajine.

Više informacija o kulturnim spomenicima se nalazi na sajtu: www.exploreua.com


 

 
 

 

 
 

 

Predrag Milović

Počasni konzul Ukrajine
u Crnoj Gori