”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sastanak rektora Nacionalne akademije nauka Ukrajine i počasnog konzula Ukrajine u Crnoj Gori

Počasni konzul Ukrajine u Crnoj Gori g-din Predrag Milović boravio je u posjeti Pravnom univerzitetu u Kijevu na poziv rektora Nacionalne akademije nauka Ukrajine Ю.Л. Бошицького.
Gospodin Бошицького je istakao da su glavni pravci razvoja univerziteta i njegovih poslovnih jedinica aktivnosti usmjerene na obezbjeđivanje integracije univerziteta u međunarodnom prostoru.

Posebna pažnja bila je posvećena raspravi o planovima za unapređenje obrazovne i kulturne aktivnosti, a kao glavni pravci saradnje naznačeni su: zajedničke naučne konferencije o pomorskom pravu, saradnja sa univerzitetima u Crnoj Gori i razmjena studenata. Na sastanku sa konzulom, takođe, prisustvovali su i predstavnici Studentske Vlade koju je predstavljao predsjednik Studentskog parlamenta Ukrajine, D. Polinskoiu.

Ovaj sastanak je još jedan korak ka jačanju akademske saradnje Ukrajine i Crne Gore.

Kijev, 30. oktobar 2013. godine

Predrag Milović

Počasni konzul Ukrajine
u Crnoj Gori