”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“


 

 

 

 

 

 

 

 

 


SREĆA SE OSMJEHUJE HRABRIMA
Zatvoren konkurs na odsjeku za lingvistiku
14. aprila su zasluženo nagrađeni najbolji mladi lingvisti. Svečanu ceremoniju zatvaranja započeo je direktor Nacionalnog centra Mlada akademija nauka i umjetnosti Ukrajine, Oksen Lisovij:
 Lingvisti – to su ljudi koji otvaraju vrata u nove zemlje, integrišu našu zemlju u svijet. Pogotovo sada, kada su se takve mogućnosti pojavile, sa političkog stanovišta. Veoma je važna vaša uloga nosioca ukrajinske kulture i duha, kao najboljihh predstavnika, koji najlakše mogu stupiti u komunikaciju sa građanima drugih zemalja. Nadamo se da ćete adekvatno predstavljati Ukrajinu, na sjajnom stranom jeziku, ali i sa briljantnim znanjem svog maternjeg jezika. Volite ga i radite sve, da se ukrajinski jezik utvrđuje u našoj zemlji, razvija, kako bi se uvijek ponosili, imajući priliku da razgovaramo na njemu, u svojoj zemlji i van nje.
Predsjednik Mlade akademije nauka Ukrajine, član Nacionalne akademije nauka Ukrajine, Stanislav Dovgij, priključujući se čestitkama, predstavio je mladima portal o Tarasu Ševčenku - Kobzar.ua i istakao, da prisutni, finalisti, mogu da pomognu u obradi da se sajt prevede na druge jezike.
Potencijal za to postoji kod ovih mladih ljudi. Dakle, kako ističe predsjednik žirija sekcije „Njemački jezik“, profesor na katedri za strane jezike na Instiutu prirodno-geografskih nauka, Nacionalnog pedagoškog univerziteta M.P. Dragomanov, doktor filoloških nauka Svitlana Ivanenko, takmičenje u odsjeku lingvistike predviđa tečno govorenje stranog jezika i organizaciju odbrane. Svitlana Marjanivna tvrdi, da su svi učesnici dobro savladali njemački jezik i na visokom nivou ispunili zadatke:
– Naš sastav nije mogao da podijeli prvo mjesto između dva učesnika. Smatramo da 0,5 poena, nije razlika između prvog i drugog mjesta, koja bi trebalo da postoji, zato smo odlučili da budu dva prva mjesta, jer nas mnogo raduje da smo imali takve odbrane.
Jedan od dva dobitnika je učenik 9. razreda gimnazije № 1 u Ivano-Frankivsku, Denis Tkaćivskij, koji uvjerava da je za njega najteža bila odbrana:
– Moramo odbraniti svoj rad, pokazati što smo uradili i kako smo to uradli. Odbrana je bila na njemačkom jeziku, ali to za mene nije predstavljalo problem. Pitanja nakon toga su bila dost teška, a najteže je bilo ono potanje koje je postavio moj najveći konkurent Viktor, koji je takođe zauzeo prvo mjesto i zaista nemam riječi za to.
Sa Svetlanom Marjanivnom se slaže i predsjednik žirija, profesor, rukovodilac katedre ukrajinskog jezika na Institutu ukrajinskog jezika i književnosti Andrij Mališko, Nacionalnog pedagoškog univerziteta M.P. Dragomanov, doktor filoloških nauka, Marija Pljušć.
Svi naši odsjeci su radili na najaktulanijim pitanjima. Više nije bilo prostog prepričavanja nečeg ili pripreme za to što može biti predmet nauke. Učenici su zaista pristupili analizi i lingvističkim specifikma, problemima gramatike, izgovora, teksta, - istakla je Marija Jakivna.
Član žirija sekcije za španski jezik, naučni saradnik na Institutu književnosti Taras Ševčenko Nacionalne akademije nauka Ukrajine, glavni urednik časopisu Vsesvit, član asocijacije Španaca Ukrajine, kandidat filoloških nauka Dmitro Drozdovskij, je uvjeren da je za ova četiri dana razgovarao sa talentovanom djecom, koja će se se pridružiti klupi lingvista:
- U našem kreativnom krugu Španaca, kažu da je špansku književnost prati srčanosti i da tu nema izuzetaka. Juče smo se, na prezentacijama, uvjerili u to. Španski jezik – jezik koji je malo luckast, ali otkriva apsolutnu ekspresiju duha.
Zamjenik direktora Instituta ukrajinskog jezike Nacionalne akademie nauka Ukrajina Nina Gorgoljuk se nada, da će filolozi biti adekvatna zamjena za postojeće, već poštovanih i dokazanih stručnjaka.
  – Institut ukrajinskog jezika će biti srećan, kada mu se pridruži, ja sam uvjerena, u roku od nekih pet godina, grupa ovih mladih ljudi, kojima će biti zadovoljstvo predavati. Veoma je važno da ibjegnemo jaz, da ne prekidamo akademski kontinuitet. Očekujemo vas u redovima budućih lingvista. I ja znam da se naučna atmosfera koja trenutno postoji u ovoj sali, uselila u vaše duše.
Čestitkama finalistima se pridružio referent projekta «PASCH» - «Škole – partneri u budućnosti», ManVajko Frauenštajn i Počasni konzul Ukrajine u Crnoj Gori Predrag Milović, koji je uvjeren da znanje jezika pruža šansu širenja mreža komunikacije, uključuje u međunarodnu kulturnu sredinu. Gospodin Milović se nada, da ukrajinski učenici imati prilike da brane svoje radove i na crnogorskom jeziku. Šanse za to su velike, s obzirom da se planira dopunjavanje odsjeka lingvistike novim sekcijama.
Олена ТЕРЛЕЦЬКА

 

Kijev, 14. aprila 2014. godine

Predrag Milović

Počasni konzul Ukrajine
u Crnoj Gori